602 602 567 byty@realing.cz

Oznamujeme, že dům byl dokončen, zhotovitel jej řádně předal investorovi a dne 22.10.2019 po průtazích nabylo právní moci Kolaudační rozhodnutí. Samozřejmě bylo domu přiděleno i číslo popisné, takže adresa je: U Slunečních lázní 1372, Liberec XIV – Ruprechtice.

V těchto dnech se s kupujícími uzavírají kupní smlouvy a následně jim budeme byty předávat v termínech dle individuální dohody.

Ve fotogalerii najdete fotografie dokončeného domu. A jistě  můžete porovnat jeho výsledný vzhled s vizualizacemi domu, zpracovanými architektem v rámci projektu a přípravy stavby.

Fotografie dokončeného domu