602 602 567 byty@realing.cz

Stavba se blíží k svému závěru

Na stavbě probíhají drobné dokončovací práce vč.sadových úprav, úklid okolí i jednotlivých bytů a sepisování Zjišťovacích protokolů s jednotlivými budoucími kupujícími. No a partneři projektu připravují kolaudaci stavby, aby mohlo být zahájeno uzavírání kupních smluv.