602 602 567 byty@realing.cz

V nejbližších dnech začně dodavatel C+C Cimbál postupně kontaktovat jednotlivé budoucí kupující a vyzve je ke kontrole prací v příslušné bytové jednotce, zda jsou provedeny v souladu s dojednaným standardem a s klientskými změnami.

Tato kontrola ale nenahrazuje tzv. „Zjišťovací protokol“, který bude s jednotlivými budoucími kupujicími sepisovám po kolaudaci, jak je uvedeno v dokumentu „Postup prodeje“.