602 602 567 byty@realing.cz

Po ukončení výběru dodavatele a předání staveniště byla dne 7.6.2018 stavba zahájena. V současné době jsou hotové zemní práce a ležatá kanalizace pod objektem. Nyní se pracuje na základech.

 

Luxusní byty Horská - Liberec   Luxusní byty Horská - Liberec (stavební jáma)   Luxusní byty Horská - Liberec