602 602 567 byty@realing.cz

S ohledem na harmonogram stavby je nezbytné si klientské změny dojednat v následujících termínech:

  1. změny zařizovacích předmětů, obkladů a dlažeb – do 31.10.2018
  2. změny designu vnitřních dveří – do 30.11.2018
  3. změny barevnosti podlahových krytin – do 30.11.2018

Budoucí kupující budou mít pro lepší a snazší výběr k dispozici kóji se vzorky standardního vybavení  ve studiu firmy C+C Cimbál v Orlí ul. v Liberci.

Ti, co budou mít uzavřené rezervační smlouvy, vyzveme nejpozději do 10.srpna k dojednání klientských změn.

Těmto klientům budou umožněny i drobné úpravy dispozice, které musí být  ale projednány a odsouhlaseny s projektantem – atelier AGORA, který dle potřeby zpracuje změnu dokumentace pro ocenění a realizaci. Tyto změny musí být uzavřeny do 20.8.2018. Schůzky s projektantem pro Vás zorganizujeme.